خرید جعبه هدیه زعفران

جعبه هدیه 2 گوهر زعفران و هل بینا

155,000 تومان
 • محتویات : 1 گرم زعفران، 5 گرم هل و هاون برنجی
 • جنس بسته بندی : مخمل
 • ابعاد محصول: ۱۳*۱۳*۵ سانتیمتر
 • کد محصول : BS110048

زعفران گوهر بینا – 1 گرم به همراه هاون

190,000 تومان
 • محتویات : 1 گرم زعفران و هاون برنجی
 • جنس بسته بندی : مخمل
 • ابعاد محصول: ۱۳*۱۳*۵ سانتیمتر
 • کد محصول : BS110047

پک هدیه 1 گرم خاتم زعفران بینا

200,000 تومان
 • محتویات : 1 گرم زعفران خاتم و هاون برنجی
 • جنس بسته بندی : مخمل
 • ابعاد محصول: ۱۳*۱۳*۵ سانتیمتر
 • کد محصول : BS110031

پک هدیه 2 آذین زعفران و هل بینا

230,000 تومان
 • محتویات : 1 گرم زعفران و 5 گرم هل سبز و هاون برنجی
 • جنس بسته بندی : مخمل
 • ابعاد محصول: ۱۷*۹*۴ سانتیمتر
 • کد محصول : BS110030

زعفران هدیه آذین بینا – 2 گرم به همراه هاون

295,000 تومان
 • محتویات : 2 گرم زعفران و هاون برنجی
 • جنس بسته بندی : مخمل
 • ابعاد محصول: ۱۷*۹*۴ سانتیمتر
 • کد محصول : BS110043

پک هدیه 2 خاتم زعفران و هل بینا

330,000 تومان
 • محتویات : 2 گرم زعفران خاتم و 10 گرم هل سبز
 • جنس بسته بندی : مخمل
 • ابعاد محصول: ۲۷*۱۴*۷ سانتیمتر
 • کد محصول : BS110035

پک هدیه تک خاتم هاون دار بینا

345,000 تومان
 • محتویات : 2 گرم زعفران خاتم ، هاون برنجی
 • جنس بسته بندی : مخمل
 • ابعاد محصول: ۲۷*۱۴*۷ سانتیمتر
 • کد محصول : BS110041

پک هدیه 2 خاتم زرشک دار بینا

395,000 تومان
 • محتویات : 1 گرم زعفران خاتم و 5 گرم هل سبز و 100 گرم زرشک و هاون برنجی
 • جنس بسته بندی : مخمل
 • ابعاد محصول: ۲۸*۱۸*۷ سانتیمتر
 • کد محصول : BS110036

پک هدیه تک خاتم قوری دار بینا

420,000 تومان
 • محتویات : 2 گرم زعفران خاتم ، هاون برنجی ، قوری
 • جنس بسته بندی : مخمل
 • ابعاد محصول: ۷×۱۲×۲۶ سانتیمتر
 • کد محصول : BS110040

زعفران هدیه 2 خاتم بینا – 4 گرم

460,000 تومان
 • محتویات : 4 گرم زعفران و هاون برنجی
 • جنس بسته بندی : مخمل
 • ابعاد محصول: ۲۷*۱۴*۷ سانتیمتر
 • کد محصول : BS110046

پک هدیه 2 خاتم قوری دار بینا

465,000 تومان
 • محتویات : 2 گرم زعفران خاتم و 10 گرم هل سبز و قوری و هاون برنجی
 • جنس بسته بندی : مخمل
 • ابعاد محصول: ۳۶*۱۶*۶ سانتیمتر
 • کد محصول : BS110034

زعفران هدیه خاتم قوری دار بینا – 4 گرم

570,000 تومان
 • محتویات : 4 گرم زعفران به همراه قوری و هاون برنجی
 • جنس بسته بندی : مخمل
 • ابعاد محصول: ۳۶*۱۶*۶ سانتیمتر
 • کد محصول : BS110045

مجله زعفران بینا

پرفروش ترین های زعفران بینا